Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Commodus, Rome, AD 188 - AD 189 1944.100.49760
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
23.52
Münze, Sesterz, 188 - 189 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
29.38
Βάρος
16.937
Commodus 189 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
31
Βάρος
20.40
British Museum: 1872,0709.741
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
27.4
British Museum: R.15034
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.17
334416: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Monmouthshire
445636: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
14.06
Σημείο εύρεσης
Monmouthshire
135151: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
29.78
Βάρος
22.19
Σημείο εύρεσης
East Dorset

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.67
Διάμετρος
30.04
Βάρος
21.38

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης