Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 47, Cómodo, 40340
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40341
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40345
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40346
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40339
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40342
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40343
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 47, Cómodo, 40344
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.590
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.123
British Museum: 1994,0915.463
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.89

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.64
Βάρος
2.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης