Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1944.100.49141
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.99
RIC 274, Cómodo, 44861
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 274, Cómodo, 44860
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.550
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
2.669

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.5
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης