Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 19, Cómodo, 40168
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40170
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40145
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40146
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40151
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40152
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.72
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40154
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40159
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.5
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40160
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.13
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40161
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40166
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40169
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40174
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40143
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40171
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40172
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.28
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40175
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40144
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40147
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40149
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40150
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40153
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40155
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40156
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40157
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40158
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40162
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40163
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40164
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40165
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40167
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40173
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.18
Hoard
Llíria Hoard
RIC 19, Cómodo, 40148
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin2983
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.65
British Museum: 1841,0730.213
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.414
British Museum: BNK,R.587
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.129
371658: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
917235: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
15
Βάρος
2.85
Σημείο εύρεσης
Upper Broughton
Commodus 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
2.64

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.58
Διάμετρος
16
Βάρος
3.11

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης