Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 187 - AD 188 1995.11.310
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.23
Münze, Denar, 187 - 188 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
17.55
Βάρος
2.594
RIC 167_denarius, Cómodo, 44177
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.71
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44188
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44173
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44175
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44179
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44181
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44182
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44184
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44185
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44186
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44187
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44192
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.72
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44195
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44197
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44180
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44191
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44199
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.7
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44174
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44176
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.86
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44178
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44183
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44189
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44190
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44193
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44194
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44196
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.4
Hoard
Llíria Hoard
RIC 167_denarius, Cómodo, 44198
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
Commodus 187-188 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
2.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.47
Διάμετρος
17.35
Βάρος
2.88

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης