Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Commodus 186-187 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.20
Münze, Denar, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.687
Münze, Denar, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.509
Fundmünze, Denar, 186/187
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
6
Διάμετρος
17.38
Βάρος
1.965
RIC 155_denarius, Cómodo, 44070
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44072
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.53
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44073
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.71
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44052
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44056
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44060
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44062
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.77
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44063
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44064
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44065
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44066
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44067
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44068
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.16
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44069
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.18
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44074
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
5
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44071
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.91
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44050
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44051
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.74
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44053
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44054
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44055
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.57
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44057
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44058
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44059
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 155_denarius, Cómodo, 44061
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
492788: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18
Βάρος
3.9
Σημείο εύρεσης
Darlington

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9
Διάμετρος
17.79
Βάρος
2.92

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης