Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Fundmünze, Denar, Denar subaeratus, 181
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
18.50
Βάρος
2.6892
Σημείο εύρεσης
Frienstedt (Thüringen)
RIC 14b, Cómodo, 40106
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40101
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40104
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40107
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40108
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.63
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40102
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40103
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.51
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14b, Cómodo, 40105
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
Commodus 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
2.48

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
18.75
Βάρος
3.01

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης