Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 125, Cómodo, 40814
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 125, Cómodo, 40816
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 125, Cómodo, 40813
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 125, Cómodo, 40815
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 125, Cómodo, 40817
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.73
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.610
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.093
British Museum: 1844,0425.1365
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.708
Commodus 186 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
2.23

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.12
Διάμετρος
17
Βάρος
2.54

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης