Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 112, Cómodo, 40721
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40723
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40722
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.73
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40727
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.6
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40729
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40724
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40725
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40726
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40728
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40730
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40731
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 112, Cómodo, 40732
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14181
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.278
British Museum: BNK,R.603
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.87
British Museum: 1937,0607.36
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.643

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.88
Βάρος
3.02

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης