Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 184 - 185 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
2.951
Münze, Denar, 184 - 185 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.614
RIC 106c, Cómodo, 40706
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40707
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40709
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.36
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40692
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40694
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40695
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40698
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40702
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40703
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.36
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40704
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.29
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40705
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.81
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40708
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40710
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40690
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40691
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40693
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40697
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40699
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40700
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.13
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40701
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 106c, Cómodo, 40696
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
391307: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
North Kesteven
Commodus 184-185 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Διάμετρος
0
Βάρος
3.41
Commodus 184-185 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
2.79

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.15
Διάμετρος
11.33
Βάρος
3.07

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης