Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 101, Cómodo, 40651
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.37
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40660
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40647
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40648
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40649
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40650
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40654
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40655
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40656
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40658
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40643
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40645
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40646
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 101, Cómodo, 40652
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14179
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.123
British Museum: 1920,0712.6
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.695
371660: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.82
Βάρος
3.04

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης