Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1944.100.48255
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
25.59
Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1995.11.421
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
31.0
Βάρος
25.11
Münze, Sesterz, 145 - 161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
25.022
Antoninus Pius 145–161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
32
Βάρος
28.16
Antoninus Pius 145–161 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
37
Βάρος
34.71
British Museum: R.13649
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.34
British Museum: 1937,0811.3
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.65
British Museum: R.13647
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
29.23
British Museum: 1872,0709.649
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
22.14
British Museum: R.13648
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.49

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.33
Διάμετρος
32.83
Βάρος
26.53

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης