Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Orichalcum Semis of Hadrian, Rome, AD 124 - AD 125 1995.11.253
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.12
Orichalcum Semis of Hadrian, Rome, AD 124 - AD 125 1953.45.14
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.63
[Monnaie. Semis, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
17
Βάρος
2.84
[Monnaie. Semis, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
19
Βάρος
4.87
[Monnaie. Semis, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
23
Βάρος
8.41
[Monnaie. Semis, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
24
Βάρος
7.97
British Museum: R.9491
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
5.38
British Museum: 1920,0405.27
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.31
484752: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
31.5
Βάρος
21.5
Σημείο εύρεσης
Stanton St. John
Hadrianus ca. 124-125 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.59
Hadrianus 125-128 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.74

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
21.06
Βάρος
6.4

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης