Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Orichalcum Sestertius of Hadrian, Rome, AD 117 1944.100.45605
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
33.0
Βάρος
24.19
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
33
Βάρος
21.17
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
33
Βάρος
20.42
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
35
Βάρος
29.00
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
23.37
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
36
Βάρος
26.80
British Museum: R.9255
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
23.69
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
34
Βάρος
26.04

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
33
Βάρος
22.37

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης