Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1944.100.45583
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1956.127.312
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.85
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1911.23.165
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.31
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.47
RIC 406, Adriano, 37001
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1924,1020.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.3
Sabina 130-133 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.05

Subtypes

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 2506


RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 2507


Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης