Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1956.127.1345
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1956.127.1334
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.1
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78 1944.100.42443
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.28
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1944.100.42444
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.72
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78 1906.236.268
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1956.127.1335
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78 1987.26.142
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78 1941.131.760
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.08
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78 1956.127.1332
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1956.127.1346
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 77 - AD 78. 1956.127.1333
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.07
Münze, Denar, 77 - 78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
2.923
Münze, Denar, 77 - 78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
18.06
Βάρος
3.044
Münze, Denar, 77 - 78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.238
Vespasianus für Domitianus 77–78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.43
Vespasianus für Domitianus 77–78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.19
Vespasianus für Domitianus 77–78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.56
Vespasianus für Domitianus 77–78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.21
RIC 961, Vespasiano, 36167
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.16
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.71
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.21
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.58
AFE RGK Coin3263
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.87
British Museum: R.10442
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.36
British Museum: 1924,0718.14
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.46
British Museum: 1853,0105.25
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.21
British Museum: 1994,0915.298
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.01
95033: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18.2
Βάρος
2.97
Σημείο εύρεσης
North Hertfordshire
760764: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19
Βάρος
2.19
Σημείο εύρεσης
Woodhouse
848149: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
5
Διάμετρος
19.3
Βάρος
2.08
Σημείο εύρεσης
Isle of Wight
384838: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
15.7
Βάρος
2.54
Σημείο εύρεσης
Shropshire
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.74
Domitianus 77-78 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.78
Vespasian 77-78 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.36

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.81
Διάμετρος
18.14
Βάρος
3.07

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης