Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1912.17.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.25
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70. 1956.127.15
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.07
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1956.127.1275
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.21
Münze, Denar, Januar bis Juni (oder später) 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
18.15
Βάρος
2.751
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.18
RIC 21, Vespasiano, 36034
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 21, Vespasiano, 36032
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 21, Vespasiano, 36033
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
2.94
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.09
British Museum: 1843,1024.280
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.17
British Museum: R.10363
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.45
British Museum: R.10364
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.29
Vespasian 70 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.21

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.73
Διάμετρος
17.6
Βάρος
3.16

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης