Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

As with head of Domitian
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
26
Βάρος
11.89
British Museum: R.11471
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
11.68
Domitianus 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
8.02

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
10.53

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης