Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1944.100.43505
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.55
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111. 1944.100.43508
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.85
Traianus 103–111 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.29
RIC 220, Trajano, 36464
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1928,1101.14
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.97
361564: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.06
Σημείο εύρεσης
Vale of Glamorgan
944026: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.44
Βάρος
2.52
Σημείο εύρεσης
Gussage St Michael

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.14
Διάμετρος
18.09
Βάρος
2.96

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης