Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1971.4.15
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.13
RIC 219, Trajano, 36462
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 219, Trajano, 36463
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
LANCUM-91E5F2: A Roman coin issued by Trajan RIC ID:ric.2.tr.219
Συλλογή
Roman coins from the Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.89
Σημείο εύρεσης
Papcastle
Traian 103-107 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.28

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
17.2
Βάρος
2.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης