Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Tiberius, Rome, AD 36 - AD 37 0000.999.16802
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.1
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 36 - AD 37 1944.100.39300
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
30.0
Βάρος
10.1
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.32
Münze, As, 36 - 37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
10.823
Münze, As, 36 - 37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
9.465
Münze, As, 36 - 37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
11.836
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
12.61
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
10.70
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
28
Βάρος
10.52
British Museum: R.6401
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
12.51
British Museum: R.6402
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
11.44
British Museum: 1908,0809.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.04
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
27
Βάρος
10.47
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
The Academic Coin Cabinet of the Archaeological Collection of Rostock University
Άξονας
1
Διάμετρος
28
Βάρος
11.19
Tiberius 36-37 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
11
Διάμετρος
28
Βάρος
10.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5
Διάμετρος
28
Βάρος
10.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης