Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 0000.999.16801
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.15
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1975.226.70
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.16
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1944.100.39296
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
11.64
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1906.236.209
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
9.65
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
1
Βάρος
11.5
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
1
Βάρος
11.41
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.2
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
11
Münze, As, 34 - 35 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
10.089
Münze, As, 35 - 36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
26.67
Βάρος
11.060
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
10.42
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
28
Βάρος
10.62
British Museum: 1870,0601.10
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
12.04
British Museum: R.6389
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.24
British Museum: R.6390
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
9.92
British Museum: R.6388
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.68
British Museum: 1844,1008.17
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
24.24
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
28
Βάρος
10.66
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
9.15

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
26.88
Βάρος
11.29

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης