Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 57

Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1975.226.68
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.97
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 0000.999.16796
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.25
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23. 1957.172.1519
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.86
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1995.11.1553
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.89
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23. 1988.5.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.5
Βάρος
10.06
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23. 1944.100.39292
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.96
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1987.26.265
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
29.5
Βάρος
8.89
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1951.61.32
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.99
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1916.192.168
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
10.99
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1944.100.39291
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
31.0
Βάρος
11.55
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.175-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
9.51
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.43-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.51
As of Drusus struck under Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
10.57
As of Drusus struck under Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
9.55
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
10.9
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
11.18
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.3
As of Drusus struck under Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.45
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
10.95
As of Tiberius, Rome, A.D. 22-23. 1994.10.1.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.92
Münze, As, 21 - 22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
8.105
Münze, As, 22 - 23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
28.48
Βάρος
10.623
Münze, As, 21 - 22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
10.885
Münze, As, 21 - 22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
10.016
Münze, As, 21 - 22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
8.788
Münze, As, 22 - 23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
29.88
Βάρος
10.808
Münze, As, 21 - 22 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
9.968
Münze, As, 22 - 23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
25.69
Βάρος
11.123
Münze, As, 22 - 23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
29.05
Βάρος
9.573
Drusus (Minor) 22–23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
29
Βάρος
11.22
As with head of Drusus II, struck under Tiberius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
28
Βάρος
10.76
As with head of Drusus II, struck under Tiberius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
30
Βάρος
10.58
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
31
Βάρος
11.27
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
9.87
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
11.39
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
10.69
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.13
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
11.01
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
30
Βάρος
11.06
Drusus (Minor) 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
30
Βάρος
10.49
British Museum: 1867,0101.2163
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.77
British Museum: R.6372
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
11.13

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.71
Διάμετρος
28.69
Βάρος
10.32

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης