Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 40 - AD 41 1944.100.39347
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
12.01
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 40 - AD 41 1911.105.425
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
26.5
Βάρος
9.34
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
8
Βάρος
9.81
Münze, As, 40 - 41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
28.59
Βάρος
6.493
Münze, As, 40 - 41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
28.38
Βάρος
8.410
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
11.56
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.87
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
11.52
British Museum: R.6458
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
11.03
British Museum: 1901,0601.150
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
22.37
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.02
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
7.87
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.66
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of University of Konstanz
Άξονας
7
Διάμετρος
27
Βάρος
9.91

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.47
Διάμετρος
28.25
Βάρος
10.76

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης