Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Colonia Patricia, 19 BC 1967.153.102
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Augustus, Colonia Patricia, 19 BC 1944.100.39053
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.76
Münze, Denar, 19 v. Chr.
Συλλογή
State Coin Collection of Munich
Άξονας
6
Διάμετρος
18.3
Βάρος
4.24
Denarius with head of Augustus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
18
Βάρος
3.92
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.22
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.54
Augustus 19 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.57
British Museum: 1843,1024.251
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.86
British Museum: R.6089
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.97
41500: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Weaverham
922643: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.7
Σημείο εύρεσης
Snaith and Cowick

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.38
Διάμετρος
16.6
Βάρος
3.61

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης