Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Augustus, Rome, 6 BC 1944.100.38401
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.87
Bronze As of Augustus, Rome, 6 BC 1996.104.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
28.0
Βάρος
8.27
Augustus (27 v.-14 n. Chr.); Rom; 6 v.Chr.; As; RIC 437
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
10
Βάρος
7.72
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
10.92
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
8.28
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
24
Βάρος
8.58
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
8.43
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
26
Βάρος
11.55
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
25
Βάρος
10.23
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
8.02
British Museum: R.3586
Συλλογή
British Museum
Βάρος
9.6
British Museum: R.6240
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
10.78
British Museum: 1921,1217.40
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.89
British Museum: 1847,0309.62
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
10.25
British Museum: R.3585
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
10.55
British Museum: 1921,1217.44
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
9.98
British Museum: 1921,0211.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
7.56
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
11.99
Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
10
Διάμετρος
26
Βάρος
9.75
Römische Kaiserzeit: Augustus 6 v. Chr.
Συλλογή
Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
11.27

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.05
Διάμετρος
24.04
Βάρος
9.83

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης