Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Augustus, Rome, 15 BC 1953.171.320
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
26.0
Βάρος
8.12
Bronze Dupondius of Augustus, Rome, 15 BC. 1953.171.321
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
26.5
Βάρος
7.61
Bronze Dupondius of Augustus, Rome, 15 BC 1944.100.38355
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.41
Münze, Dupondius, 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
3
Διάμετρος
27
Βάρος
13.601
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
27
Βάρος
11.88
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
25
Βάρος
5.05
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
26
Βάρος
8.73
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
9.36
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
30
Βάρος
10.17
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
3
Διάμετρος
0
Βάρος
12.49
British Museum: R.5087
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
11.95
British Museum: 1936,0413.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
12.73
British Museum: R.5086
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.22
British Museum: 1921,1217.28
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
8.42
British Museum: R.9809
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
6.42
British Museum: 1938,0207.133
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
13.06
Augustus 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
2
Διάμετρος
28
Βάρος
12.30

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.93
Διάμετρος
24.41
Βάρος
10.86

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης