Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC 1995.11.1646
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.48
Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC. 1944.100.39032
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.86
Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC. 1957.172.1476
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.84
Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC 1944.100.39031
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.75
Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC 1957.172.1475
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.9
Silver Denarius of Augustus, Caesaraugusta, 19 BC - 18 BC 1941.131.676
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.7
Augustus 19–18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
3.88
Augustus ca. 19–18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
8
Διάμετρος
22
Βάρος
3.65
Augustus ca. 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.67
Augustus ca. 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.65
Augustus ca. 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.75
Augustus ca. 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.81
British Museum: 1860,0330.21
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.85
British Museum: R.6066
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.6
British Museum: R.6065
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.68
Augustus ca. 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.54
Augustus 19 bis 18 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
2
Διάμετρος
20
Βάρος
3.41
Augustus 19-18 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.58

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.56
Διάμετρος
19.97
Βάρος
3.7

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης