Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1944.100.7111
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.13
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC. 1987.26.130
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.9
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1937.158.364
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.83
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1985.140.28
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.88
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC. 1944.100.7112
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.94
Augustus 19-4 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.55
Münze, Denar, 19 - 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
3.527
Münze, Denar, 19 - 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
3.682
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.29
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.96
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.97
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
20
Βάρος
3.68
British Museum: 2002,0102.4940
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.97
British Museum: 1902,0503.63
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.81
British Museum: 2002,0102.4939
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.95
British Museum: R.6018
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.85
British Museum: 1841,0726.1242
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
4.19
Augustus ca. 19-4 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.86
Augustus 19 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.85

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.65
Διάμετρος
18.46
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης