Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1944.100.7113
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.71
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC. 1944.100.7115
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.89
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC. 1944.100.7114
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.83
Augustus 19-4 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.58
Augustus 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.98
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
19
Βάρος
3.88
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.90
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.84
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.85
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
4.00
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
2.87
British Museum: 1902,0206.117
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.98
British Museum: 1973,0822.301
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.64
British Museum: 2002,0102.5421
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.83
British Museum: 2002,0102.4941
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.78
British Museum: 1860,0330.17
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.59
British Museum: 1867,0101.1337
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
3.89
Augustus ca. 18 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
4.08
Augustus 18 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.40

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.35
Διάμετρος
18.86
Βάρος
3.8

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης