Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1944.100.39153
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.62
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1957.172.1506
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.83
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC. 1937.158.448
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.83
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC. 1948.19.1039
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.91
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1947.2.412
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.57
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1937.158.447
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.97
Octavianus (Augustus) 29-27 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.31
Münze, Denar, 29 - 27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
3.339
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
20
Βάρος
3.04
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
2.71
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.80
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.40
BM-DE4869: A Roman coin issued by Augustus RIC ID:ric.1(2).aug.271
Συλλογή
Roman coins from the Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.2
Σημείο εύρεσης
Newchurch
British Museum: 1867,0101.1274
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.56
British Museum: R.6168
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
4.1
British Museum: 2002,0102.5014
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.93
British Museum: 1866,1201.4181
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.1
British Museum: R.6169
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.56
British Museum: 2002,0102.5015
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.85
British Museum: 1994,0915.243
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.72
Augustus 31-27 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
2.44

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.05
Διάμετρος
19.9
Βάρος
3.56

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης