Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Augustus, Lugdunum, AD 9 - AD 14 0000.999.16781
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.43
Bronze Sestertius of Augustus, Lugdunum, AD 9 - AD 14. 1944.100.39131
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
33.0
Βάρος
25.28
Bronze Sestertius of Augustus, Lugdunum, AD 9 - AD 14 1944.100.39130
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
36.0
Βάρος
24.84
Sestertius of Augustus, Lugdunum
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
24.43
Augustus ca. 9-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
34
Βάρος
26.04
Augustus ca. 9-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
35
Βάρος
22.72
Augustus ca. 9-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
35
Βάρος
22.05
Augustus ca. 9-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
24.65
British Museum: R.6277
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
24.84
Augustus 9-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
34
Βάρος
25.24

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.6
Διάμετρος
33.5
Βάρος
23.25

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης