Πορτραίτο: Constantius Gallus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 189
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to face soldier, extending right arm

objects: 2
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP R-EPARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, turning to face soldier, extending right arm
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
Star within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTIVS IVN NOB C: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; A behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP - REPARATIO: Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing left on galley, holding Victory on globe in right hand and standard with Chi-Rho on banner in left hand; steering the ship, seated Victory
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICT DD NN AVG ET CAES: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them wreath inscribed VOT/V/MVLT/X surmounted by a Chi-Rho

objects: 15
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; B behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, falling forward, clutching horse's neck

objects: 5
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; Δ behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, falling forward, clutching horse's neck

objects: 7
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right; Δ behind bust
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, falling forward, clutching horse's neck

objects: 13
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, falling forward, clutching horse's neck

objects: 6
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
Reduced AE2
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman wearing a pointed cap, falling forward, clutching horse's neck

objects: 11
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm

objects: 4
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm

object: 1
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Unclear Constantus Gallus legend: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
352 - 355
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FEL TEMP RE-PARATIO: Soldier, helmeted, draped, cuirassed, advancing left, spearing fallen horseman with right hand and wearing shield on left arm; shield on ground to right; horseman facing soldier, extending left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
352 - 354
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
352 - 354
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - ROMA-NORVM: Victory, winged, draped, standing right, inscribing VOT/V/MVLT/X on a shield which she rests on her left knee
Χρονολόγηση
352 - 354
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTO-RIA• AVGG•: Constantius Gallus, draped, cuirassed, standing left, holding Victory on globe in right hand and spear in left hand; behind him, Victory standing, crowning him with wreath and holding palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 189

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος