Πορτραίτο: Νουμεριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 126
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS CAES: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT or PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing or walking left, holding baton in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing or walking left, holding baton in right hand and sceptre in left hand; behind, two ensigns
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing or walking left, holding ensign in right hand and spear in left hand; behind, two ensigns
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
NVMAERIANVS NOB CAES: Bust of Numerian, laureate, draped, right, or bust of Numerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CAESARIS: Victory, winged, draped, galloping left in biga

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
NVMERIANVS NOB CAES: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CLEMENTIA • TEMP: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter or Carus, standing left, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, laureate, draped, right, head of Numerian, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSERVAT AVGGG or CONSERVATOR AVGGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, laureate, draped, right, or bust of Numerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE AVGG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, laureate, draped, right, or bust of Numerian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGGG: Hercules, standing right, leaning on club with lion's skin on rock
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right, or bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
NVMAERIANVS NOB CAES: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGGG: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving Victory on globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρίπολη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG or VIRTVS AVGG•: Numerian, draped, cuirassed, standing right, holding sceptre in right hand and receiving globe from Jupiter or Carus standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C NVMERIANVS P F AVG: Bust of Numerian, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 126

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος