Πορτραίτο: Μαγνέντιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 257

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Large AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Small AE2
Νομισματοκοπείο
Αμιάν
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS DD NN AVG ET CAES: ☧ flanked by A and ω
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG LIB ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG LIB ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG LIB ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a plain shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA•AVG•LIB•ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a hooked shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG LIB ROMANOR: Victory, winged, draped, standing right, holding palm over left shoulder; Libertas, draped, standing left, holding transverse sceptre in left hand; supporting between them a hooked shaft carrying a trophy; Victory's right hand supports it above Libertas' right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI PVBLICAE: Securitas, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left elbow on column
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 257

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος