Πορτραίτο: Γορδιανός Γ'
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 361 έως 362 από συνολικά 362

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 244
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FELIX AVG | IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Οπισθότυπος
P M TR P VII COS II P P S C: Mars, helmeted, in military attire, hastening right, holding transverse shield in right hand and spear in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 241
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SABINIA TRANQVILLINA AVG
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM S C: Gordian III, togate, standing right, holding roll in left hand and clasping right hands with Tranquillina, draped, standing left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 361 έως 362 από συνολικά 362

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος