Πορτραίτο: Γορδιανός Γ'
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 362

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing front, head left, holding vertical sceptre in left hand and thunderbolt in right hand over Gordian III, togate, standing left and raising right hand

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Pax, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Providentia, draped, standing front, head left, holding globe in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, resting right hand on oval shield set on ground and holding vertical spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Jupiter, nude except for cloak on shoulders, standing front, head left, holding vertical sceptre in left hand and thunderbolt in right hand over Gordian III, togate, standing left and raising right hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Pax, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Providentia, draped, standing front, head left, holding globe in extended right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Virtus, helmeted, in military attire, standing front, head left, resting right hand on oval shield set on ground and holding vertical spear in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Fides, draped, standing front, head left, holding vertical standard in right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Jupiter, nude to waist, seated (left or right?); at feet, eagle

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, in military attire, standing front, head right, right foot drawn back to left, holding transverse spear in right hand and round whiled in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Mars, helmeted, nude except for cloak around waist (?), advancing right, holding spear in right hand and trophy set against left shoulder in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Serapis, draped, standing left, raising right hand and holding transverse scepter
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Sol, nude except for cloak around shoulders, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Concordia, draped, standing left, holding patera in extended right hand and corncuopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 239
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Libertas, draped, standing left, holding pileus in extended right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 23
Χρονολόγηση
A.D. 240
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing front, head left, holding scales in extended right hand and corncuopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 362

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος