Νομισματοκοπείο: Τρήουηροι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 2445
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Maximian, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and raising kneeling woman holding cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Maximian, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and raising kneeling woman holding cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right, or bust of Maximian, radiate, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELICIT: Genius, turreted, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TEMPOR FELICIT: Genius, turreted, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Maximian, draped, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand; placing foot on captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Maximian, draped, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand; placing foot on captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Maximian, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and crowning trophy with left hand; on either side, captive
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS AVGG: Diocletian and Maximian, draped, standing facing each other, sacrificing at tripod
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS X: Maximian, draped, standing left, sacrificing at tripod
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT X M XX: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AVSPIC FEL: Liberalitas, draped, standing left, holding tessera in right hand and caduceus in left hand; at foot, standing child
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CLARITAS AVGG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe in left hand; at foot, captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left; on either side, ensign
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 2445

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος