Νομισματοκοπείο: Σίσακ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1754
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
FIDEI LEG: Three trophies

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
FIDEI PRAET: Eagle between two ensigns
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDEI PRAET VOTA X: Genius, standing left, holding globe in right hand and cornucopiae in left hand; to right, ensign
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Legend inscribed within laurel-wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing between ensign and standard, or two ensigns

objects: 53
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Fortuna, draped, standing left, holding wreath or rudder in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
IO CANTAB: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Panther or leopard walking right or left

objects: 35
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, seated left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, left
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Pietas, draped, standing left, sacrificing
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, left
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Pietas, draped, standing left, holding patera in right hand

objects: 23
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at his feet, globe

objects: 23
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing left, feeding out of patera in right hand serpent rising from altar and holding sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
SISCIA AVG: Siscia, draped, seated left on bank of river (Savus) in which is swimming a river nymph
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
SOLI COMTI AVG: Pegasus, galloping right

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Spes, draped, walking right or left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

objects: 29
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
VICTORIA AET: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1754

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος