Νομισματική αξία: Antoninianus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 5961 έως 5978 από συνολικά 5978
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANV[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
[…]REGALIAN[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding ears of corn in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, modius

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
IVNO REGINA or IVNONI REGINA: Juno, draped, standing left, holding uncertain object in right hand and double cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP AVREOLVS AVG: Bust of Aereolus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA EQVIT: Concordia, draped, standing left, holding rudder and placing foot on prow
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C AVREOLVS AVG: Bust of Aereolus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD II: Clasped hands
Χρονολόγηση
270 - 271
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C DOMITIANVS P F AVG: Bust of Domitianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[…]BONOSNS: Head of Bonosus, radiate, right, or bust of Bonosus, radiate, right
Οπισθότυπος
AX AVG: Pax, draped, running left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M C BONOSVS VA: Head of Bonosus, radiate, right, or bust of Bonosus, radiate, right
Οπισθότυπος
PX GA: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
P M BONOSVS AVG: Head of Bonosus, radiate, right, or bust of Bonosus, radiate, right
Οπισθότυπος
MONETA AVG: Moneta, draped, standing left, holding scales in right hand and sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
283 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPORVM: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
283 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVAT: Jupiter, standing right, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
283 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE AVG: The two Pannoniae, draped, standing front, one facing right, one left, extending right hands, figure on left holding ensign

objects: 2
Χρονολόγηση
283 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing or walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
285 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C C AMANDVS P F AVG: Head of Amandus, radiate, right
Οπισθότυπος
SPES P A IV III: Female figure, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
285 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP S AMANDVS P F AVG: Bust of Amandus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ALVS AVG: Female figure, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
285 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP S AMANDVS P F AVG: Bust of Amandus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VENVS AVG: Venus, standing left, holding apple in right hand and spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 5961 έως 5978 από συνολικά 5978

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος