Νομισματική αξία: AE4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 502

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XV/MVLT/XX within wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XXX within wreath

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/XX/MVLT/XXX within wreath

objects: 19
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 392
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, holding trophy on shoulder with right hand, and dragging captive with left

objects: 28
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 392
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, holding trophy on shoulder with right hand, and dragging captive with left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 502

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος