Νομισματική αξία: AE3
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 82

objects: 7
Χρονολόγηση
324 - 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL HELENA - AVGVSTA: Bust of Helena, wearing necklace and mantle, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REIPVBLICAE: Securitas, draped, standing left, raising pallium with right hand and lowering branch with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
324 - 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL HELENA - AVGVSTA: Bust of Helena, wearing necklace and mantle, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REIPVBLICAE: Securitas, draped, standing left, raising robe with right hand and lowering branch with left hand

objects: 17
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 25
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 23
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
378 - 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 28
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 39
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 34
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Χρονολόγηση
375 - 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Χρονολόγηση
375 - 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 82

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος