Θεότητα: Virtus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 412 από συνολικά 412
Χρονολόγηση
A.D. 308 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right; ties parallel, with pointed truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS or VIRTVS EX-ERCITVS or VIRTVS E-X-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 308 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMIANVS P F AVG: Head of Galerius, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS or VIRTVS EX-ERCITVS or VIRTVS E-X-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 308 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS or VIRTVS EX-ERCITVS or VIRTVS E-X-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 308 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS or VIRTVS EX-ERCITVS or VIRTVS E-X-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMIANVS P F AVG: Head of Galerius, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 310
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 311 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMIANVS P F AVG: Head of Galerius, laureate, right; ties parallel, with rounded truncation
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 311
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 311 - A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VALER LICIN LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 311 - A.D. 312
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C GALER VAL MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITVS: Virtus, draped, cuirassed, advancing right, holding transverse spear in right hand and shield and trophy over left shoulder
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP LICIN-IVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG NN: Roma, helmeted, draped, seated on cuirass, receiving branch from Virtus; Virtus helmeted, holding club; behind, Victory
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 412 από συνολικά 412

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος