Θεότητα: Jupiter
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1346
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMA RESTITVTA: Bust of Roma, helmeted, right
Οπισθότυπος
IVPPITER CVSTOS: Jupiter, naked to waist with cloak, seated left, holding thunderbolt in right hand, and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMA RESTITVTA: Bust of Roma, wearing helmet with sphinx, right
Οπισθότυπος
IVPPITER LIBERATOR: Jupiter, naked to waist with cloak, seated left, holding thunderbolt in right hand, and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
VIRT: Bust of Virtus, helmeted, right
Οπισθότυπος
IVPPITER CVSTOS: Jupiter, naked to waist with cloak, seated left, holding thunderbolt in right hand, and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
I O MAX CAPITOLIN: Bust of Jupiter, diademed, bearded, draped, left
Οπισθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Vesta, veiled, seated left on throne, holding patera in right hand and torch in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
I O M CAPITOLINVS: Bust of Jupiter, diademed, bearded, draped, left; small palm in front
Οπισθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Vesta, veiled, seated left on throne, holding patera in right hand and torch in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
I O M CAPITOLINVS: Bust of Jupiter, diademed, bearded, draped, left; small palm in front
Οπισθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Vesta, veiled, seated left on throne, holding patera in right hand and torch in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
I O M CAPITOLINVS: Bust of Jupiter, diademed, bearded, draped, left
Οπισθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Vesta, veiled, seated left on throne, holding patera in right hand and torch in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Bust of Vesta, with stephane and veil, right; lighted torch in front
Οπισθότυπος
I O M CAPITOLINVS: Jupiter seated left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left, in distyle temple with wreath in pediment
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Bust of Vesta, with stephane and veil, right
Οπισθότυπος
I O M CAPITOLINVS: Jupiter seated left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left, in distyle temple with wreath in pediment

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
VESTA P R QVIRTIVM: Bust of Vesta, with stephane and veil, right; lighted torch in front
Οπισθότυπος
I O MAX CAPITOLINVS: Jupiter seated left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left, in distyle temple with wreath in pediment
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Γαλατία
Εμπροσθότυπος
VESTA P R QVIRITIVM: Bust of Vesta, with stephane and veil, right; lighted torch in front
Οπισθότυπος
I O MAX CAPITOLINVS: Jupiter seated left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left, in distyle temple with wreath in pediment

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP OTHO CAESAR AVG TR P: Head of Otho, bare, right
Οπισθότυπος
PONT MAX: Jupiter, half-draped, seated right on throne, holding thunderbolt in right hand sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
I O MAX CAPITOLINVS: Jupiter, naked to waist, seated left, holding thunderbolt in right and sceptre in left, all in distyle temple

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
I O MAX CAPITOLINVS: Jupiter, naked to waist, seated left, holding thunderbolt in right and sceptre in left, all in distyle temple

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP: Head of Vitellius, bare, right
Οπισθότυπος
IVPPITER VICTOR: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
IVPPITER VICTOR: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
IVPPITER VICTOR: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
IVPPITER VICTOR: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
IVPPITER VICTOR: Jupiter, naked to waist, seated left, holding Victory in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
I O MAX CAPITO S C: Jupiter, naked to waist, seated left, holding thunderbolt in right and sceptre in left, all in tetrastyle temple
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1346

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος