Θεότητα: Jupiter
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1341 έως 1346 από συνολικά 1346

objects: 32
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VAL LICIN LICINIVS NOB C: Bust of Licinius II, helmeted, cuirassed, left, holding spear across right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive
Χρονολόγηση
A.D. 321 - A.D. 324
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VAL LICIN LICINIVS NOB C: Bust of Licinius II, helmeted, cuirassed, left, holding spear across right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
IOVI CON-SERVATORI: Jupiter, nude, chlamys draped across left shoulder, standing left, holding Victory on globe in right hand and leaning on sceptre with eagle with left hand; to left, eagle with wreath; to right, captive
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1341 έως 1346 από συνολικά 1346

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος