Εκδότρια αρχή: Postumus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 381 έως 392 από συνολικά 392

objects: 4
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES EQVIT: Fides, draped, seated left, holding patera in right hand and ensign in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES EQVITVM: Fides, draped, seated left, holding patera in right hand and ensign in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX EQVITVM: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Aesculapius, standing front, head left, leaning on staff with serpent; sometimes at foot, globe
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS EXERCITI: Aesculapius, standing front, head left, leaning on staff with serpent; sometimes at foot, globe
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and lifting robe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AEQVIT: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AEQVIT: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EQVIT: Mars, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 15
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP POSTVMVS AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EQVIT: Mars, walking right, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, right, or bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EQVITVM: Hercules, standing right, leaning on club with lion's skin on rock
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 381 έως 392 από συνολικά 392

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος