Εκδότρια αρχή: Αδριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1389

objects: 19
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 8
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 536

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, radiate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED (in exergue) // S C (in field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 537B

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PARTH F
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 14c
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PART F: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PARTH F
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PART F: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 6
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA PARTH F
Οπισθότυπος
DIVI NER NEP P M TR P COS // ORIENS (in exergue): Bust of Sol, radiate, draped, right

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG P M TR P COS: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DIVO TRAIANO PART AVG PATRI: Bust of Trajan, laureate, draped, cuirassed, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 25

objects: 21
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // CONCORD (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 26
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // FORT RED (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 21
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // IVSTITIA (in exergue): Justitia seated left on throne, holding patera and sceptre

objects: 12
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // PAX (in exergue): Pax standing left, holding branch and cornucopia

objects: 16
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG DIVI TRA
Οπισθότυπος
PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS // PIETAS (in field): Pietas, veiled, standing left, raising hand

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 8
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1389

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος