Πορτραίτο: Victorinus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS II: Victorinus, draped, cuirassed, presenting globe to Roma, seated left; behind her, soldier, standing front, holding ensign
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ADIVTRIX AVG: Bust of Diana, draped, right, holding bow in right hand and drawing arrow from quiver with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Half-length bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
ADIVTRIX AVG: Bust of Diana, draped, right, holding bow in right hand and drawing arrow from quiver with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS AVG: Half-length bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
ADIVTRIX AVG: Bust of Diana, draped, right, holding bow in right hand and drawing arrow from quiver with left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, sometimes laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Laelianus, draped, cuirassed, riding left, raising right hand, holding spear in left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Eagle with wreath, standing on globe; on either side, ensign
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
INDVLGENTIA AVG: Victorinus, draped, cuirassed, standing right, raising kneeling woman; woman holding cornucopiae
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate or laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
INVICTVS AVG: Victorinus, draped, cuirassed, riding left, treading down enemy
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Head of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG PRIMA MINERVINA P F: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath; to right, ram
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG II AVGVSTA P F: Pegasus, standing right
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Jugate bust of Victorinus, laureate, left, and Sol, radiate, left
Οπισθότυπος
LEG II TRAIANA P F: Hercules, standing right, leaning on club with right hand and holding bow and lion's skin in left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LEG III GALLICA: Bull, standing right

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG IIII FLAVIA P F: Two lions, standing facing each other; above, small bust, helmeted, wearing skin of an elephant, right
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield decorated with Medusa in left hand
Οπισθότυπος
LEG V MACIDONICA P F: Bull, standing right; beside, eagle, standing on globe, holding wreath in its beak

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG X FRETENSIS P F: Bull, walking right

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG X GEMINA P F: Dioscuri, standing front, heads facing each other, each holding a spear
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XIII GEMINA P F: Lion, walking left

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XIIII GEMINA P F: Capricorn, standing right; beside, eagle holding wreath in its beak
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 133

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος