Πορτραίτο: Libius Severus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PI-E-TAS AVG N-OSTRI: Libius Severus, draped, cuirassed, standing left, holding spear in left hand, crowned by Victory; extending right hand to a kneeling turreted figure, presented to him by a helmeted armed figure

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 461
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 462
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Comitatensian
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-ERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SE-VERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-ERVS PE AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVE-RVS PE AVG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-EVERVS PE ꜸG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVERV-S PERPETV ꜸG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVER-VS PERPETV AG: Bust of Libius Severus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEVER-VS PERPETV AG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Χρονολόγηση
A.D. 461 - A.D. 465
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Εμπροσθότυπος
D N LIBIVS SEV-ERVS P F AVG: Bust of Libius Severus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Libius Severus, draped, cuirassed, standing front, holding long cross and Victory on globe; placing right foot on head of human-headed serpent
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος