Πορτραίτο: Julia Titi
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA T AVG F: Bust of Julia Titi, draped and diademed, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus seated left, holding patera

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA TITI AVGVSTI F: Bust of Julia Titi, draped and diademed, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
VENVS AVG: Venus, naked to waist, standing right, resting left elbow on column and holding helmet in right

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA T AVG F: Bust of Julia Titi, draped and diademed, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
VENVS AVG: Venus, naked to waist, standing right, resting left elbow on column and holding helmet in right

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA TITI AVGVSTI F: Bust of Julia Titi, draped and diademed, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
VENVS AVGVST: Venus, naked to waist, standing right, resting left elbow on column and holding helmet in right

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta seated left, holding palladium and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in bun in back
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta seated left, holding palladium and sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in bun (sometimes small bun) in back
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
CERES AVGVSTA S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
CONCORD AVGVST S C: Concordia seated left, holding patera and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in bun in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG S C: Concordia seated left, holding patera and cornucopiae
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
PAX AVGVST S C: Pax standing left, resting on column, holding caduceus in right and branch in left

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and knotted in back
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta seated left, holding palladium and sceptre

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in bun in back
Οπισθότυπος
VESTA S C: Vesta seated left, holding palladium and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right
Οπισθότυπος
IMP T VESP AVG REST S C: Ceres seated left, holding corn-ears and torch
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP T CAES DIVI VESP F AVG: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Julia Titi seated left, holding patera and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMPT T CAES DIVI VES F AVG: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Julia Titi seated left, holding patera and sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 80 - A.D. 81
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled high in front and wrapped in small bun in back
Οπισθότυπος
CERES AVGVST S C: Ceres standing left, holding corn-ears and torch

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 82 - A.D. 83
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS TITVS AVGVSTVS: Head of Divus Titus, radiate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA DIVI TITI F: Bust of Julia Titi, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 88 - A.D. 89
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVI TITI FILIA: Peacock front, tail spread open
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος